กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

โรงพยาบาลเชียงแสน ออกหน่วยบริการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6

2 กันยายน 2565

ทัศนศึกษา อนุบาล 2-3

เที่ยวชมเมืองเชียงแสน

กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565

 27 สิงหาคม 2565

คณะครู รร.บ้านแม่คำ(ธรรมาฯ) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา รร.บ้านแม่คำ

(ธรรมาฯ) นักเรียนเข้าชมภาพยนตร์   

เชิงประวัติศาสตร์ "บุพเพสันนิวาส 2" 


19 สิงหาคม 2565

กิจกรรมแข่งตอบปัญหาสารานุกรมไทย

11 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2565

โครงการอบรม สปสช. นักเรียน

รร.บ้านแม่คำ(ธรรมาฯ)

9 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ทำ น้ำยาอเนกประสงค์, แชมพูสมุนไพร, สเปรย์ไล่ยุง

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

6 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา

1 กรกฎาคม 2565

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่

9 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565

20 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2565

13 เมษายน 2565

งานทอดผ้าป่าข้าวสารคณะศิษย์เก่า 

รร.บ้านแม่คำ(ธรรมาฯ)