แบบสอบถาม EIT (1)

แบบสอบถาม EIT (2)

สถาปนาลูกเสือ    วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย

วันไหว้ครู    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์)

รับมอบทุน กสศ.   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางศรีวรรณ์ คำพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร : 065-508-6713, 098-249-5873, 082-496-8691

E-mail : schoolmeakum120156@gmail.com

Facebook Page : โรงเรียนบ้านแม่คำ ธรรมาประชาสรรค์ Meakum school